Styret

Her er du: Norsk Palliativ Forening > Om Oss > Styret

Kontaktinfo styret i NPF for perioden 2018-2020

Verv Navn Yrke Arbeidssted Mail
Leder Joran Slaaen palliativ sykepleier Hospice Lovisenberg, Oslo email hidden; JavaScript is required
Nestleder og sekretær Trude Kristiansen kreftsykepleier Bodø kommune email hidden; JavaScript is required
Økonomiansvarlig Anne Nadine Lorentzen lege Haraldsplass Diakonale Sykehus, Bergen email hidden; JavaScript is required
Styremedlem Ellen Bugge lege Bråta bo- og aktivitetssenter, Nedre Eiker kommune  
Styremedlem Odd Arne Skogen sykehusprest Helse Sunnmøre, Ålesund email hidden; JavaScript is required
Styremedlem Aart Huurnink lege Stavanger kommune email hidden; JavaScript is required
Styremedlem Liv Ågot Hågensen kreftsykepleier Skaun kommune email hidden; JavaScript is required
Styremedlem Hege Wibeke Gschib sosionom Kreftomsorg Rogaland email hidden; JavaScript is required
Styremedlem Helene Faber-Rod psykolog Nordlandssykehuset, Bodø email hidden; JavaScript is required

Varamedlemmer

Verv Navn Yrke Arbeidssted Mail
Vara Ronny Dalene lege Palliativt team, Sykehuset Telemark email hidden; JavaScript is required
Vara Merete Hansen kreftsykepleier Fauske kommune email hidden; JavaScript is required
Vara Linda Mobakken Rudolfsen kreftsykepleier Helgelands-sykehuset email hidden; JavaScript is required
Vara Anita Bøe Lagos sosionom Haraldsplass Diakonale Sykehus, Bergen email hidden; JavaScript is required
Vara Hilde Rosseland ergoterapeut Sykehuset Innlandet, Lillehammer sykehus email hidden; JavaScript is required