Styret

Her er du: Norsk Palliativ Forening > Om Oss > Styret

Styret perioden september 2016 – 2018

Navn Styret Yrke Arbeidssted E-post
Geir Andvik leder sykepleier Førde sentralsykehus, Helse Førde email hidden; JavaScript is required
Grethe Ånensen Øglænd nestleder sosionom Stavanger Universitetssykehus email hidden; JavaScript is required
Martina Tønnies medlem lege Vesterålen email hidden; JavaScript is required
Frode Jordal medlem lege A-hus, Lørenskog email hidden; JavaScript is required
Ellen Bugge medlem lege Bråta bo- og aktivitetssenter, Nedre Eiker kommune
Trude Merete Kristiansen medlem kreftsykepleier Nordlandssykehuset, Bodø email hidden; JavaScript is required
Joran Slaaen medlem pallitiv sykepleier Hospice Lovisenberg, Oslo email hidden; JavaScript is required
Torunn Åkra medlem fysioterapeut Sunniva klinikk, Bergen email hidden; JavaScript is required
Odd Arne Skogen medlem sykehusprest Helse Sunnmøre, Ålesund email hidden; JavaScript is required
Ronny Dalene vara lege Palliativt team, Sykehuset Telemark
Kristine Møller vara klinisk ernæringsfysiolog Lovisenberg Diakonale Sykehus, Oslo email hidden; JavaScript is required
Marianne Johnsen vara sykepleier St. Olavs hospital, Trondheim
Helene Faber Rod vara psykolog Nordlandssykehuset email hidden; JavaScript is required
Hilde Rosseland vara ergoterapeut Sykehuset Innlandet, Lillehammer sykehus email hidden; JavaScript is required