Nyheter

You are here now : Norsk Palliativ Forening > Nyheter

Generalforsamling 2018

2018 August 30 by

Informasjon om årets generalforsamling som holdes i Bodø 13. september er nå klart, og kan finnes her.

no comments

Dementi/Retting

2018 January 3 by

I Dagbladet Magasinet den 30. desember 2017 var det en flott reportasje med tittel «Hvordan leve livet når du vet at du snart skal dø».

Til slutt i artikkelen blir det vist til Norsk Palliativ Forening (NPF) sin nettside, men informasjonen om hva nettsiden inneholder var dessverre feil.

NPF sin nettside har ikke informasjon rettet mot pasienter eller pårørende. Vår organisasjon og nettsted jobber i fagmiljøene og opp mot politiske organer for å fremme en bedre palliativ omsorg, per dags dato har vi ikke generell informasjon tilpasset allmuen. Vi beklager.

Kreftforeningen og Kreftkoordinatorer (som mange kommuner har) er eksempler på et godt sted å kontakte for mer informasjon eller konkret hjelp.

no comments

Hvordan melde seg inn i EAPC?

2017 November 22 by

Som medlem i NPF har man mulighet til å registrere seg for å få informasjon fra EAPC kostnadsfritt. Dette gjøres ved å gå inn på nettsidene deres, og fylle ut dette skjemaet. I skjemaet må man velge at man er “Member of an Association (collective member)”, og i dette feltet velger man “Norway – NPA” (Norwegian Palliative Association) før man fyller ut resten. Da vil det se slik ut, og man kan fylle inn resten av skjemaet:

Screen Shot 2017-11-22 at 21.33.36

 

Foreningen for palliativ medisin har et dokument tilgjengelig som beskriver prosessen i mer detalj, det kan finnes i høyre marg her.

Fordeler med å være kollektivmedlem i EAPC:

 • a reduced registration fee for EAPC events
 • a reduction in the individual subscription fee to the printed and electronic version of the European Journal of Palliative Care (EJPC), the official journal of the EAPC, click here for more information
 • a reduction in the usual individual subscription fee to Palliative Medicine, the Research Journal of the EAPC, click here for more information
 • a 20 % discount on all medical titles at the Oxford University Press, including the Oxford Textbook of Palliative Medicine, The Oxford Handbook of Palliative Care and the Oxford Textbook of Palliative Care for Children. Click here for details.
 • a reduced rate for all EAPC Publications, that are not free of charge
 • to receive regular information by email
 • to download regularly pdf files of: 
  • selected papers of each issue of the two official Journals of the EAPC
   (EJPC comment: 6 times a year, Palliative Medicine selected article: 10 times a year)
  • PowerPoint presentations of the EAPC Congresses
  • documents produced by the taskforces

no comments

Landskonferansen i palliasjon 2018

2017 October 16 by

Landskonferansen i palliasjon 2018 – “Lys i mørket” – foregår 12. – 14. september 2018 i Bodø. Den holder sted på Scandic Hotel Havet.

Påmelding åpner 4. januar 2018, og all informasjon rundt dette og program finnes på nettsidene www.landskonferansenipalliasjon.no.

no comments

Instruktørkurs i sistehjelp i Oslo 28.08.2017

2017 May 30 by

Invitasjon til og program for instruktørkurs i sistehjelp 28. august 2017 er nå klart. Kurset finner sted på Thon Conference i Oslo.

En generell informasjonsbrosjyre om kurset kan lastes ned her.

Kurset er også godkjent for prester, klikk her for dokumentasjon.

no comments

Foreningen for Palliativ Indsats’ landskonferanse 2017

2017 January 24 by

NPFs danske broderorganisasjon Foreningen for Palliativ Indsats arrangerer landskonferanse 15. – 16. juni 2017. Teamet for konferansen er “Å være dødelig”, og man kan finne program og påmelding på deres nettsider.

no comments

Røroskurset NFPM 17.-19.mars 2017

2017 January 20 by

Norsk forening for palliativ medisin (NPFM) arrangerer 17.-19. mars kurs i etikk, kommunikasjon, veiledning og mestring for leger som arbeider i palliativ medisin. Kurset vil foregå på Røros. Mer informasjon om kurset og lenke til påmelding finnes på kursets nettsider.

no comments

Foredrag fra landskonferansen

2016 October 18 by

Foredrag fra landskonferansen er nå ute, og kan finnes her.

no comments

Protokoll fra generalforsamlingen

2016 October 9 by

Det ble avholdt Generalforsamling for NPF 15 september 2016. Her er protokoll fra generalforsamlingen og her er oversikt over nytt styre fra 2016-2018.

no comments

Begrepsliste, utarbeidet av NPF og NFPM Oslo 2016

2016 September 12 by

Fagfeltet palliasjon benytter seg av mange begrep for å forklare diagnoser, symptomer, behandling og prognose. Det er avgjørende at helsepersonell, pasienter og pårørende har en felles forståelse av disse begrepene. Blant annet for å sikre pasientens mulighet for brukermedvirkning og tillit til den behandlingen som gis.

Norsk palliativ forening (NPF) og Norsk forening for palliativ medisin (NFPM) har på dette grunnlaget utarbeidet en felles begrepsliste for å klargjøre ulike ord og begrep innen fagfeltet. Målgruppen er pasienter, pårørende og helsepersonell.

Begrepslisten er utarbeidet av følgende arbeidsgruppe:
Eva Salterøe Engebrigtsen (NPF), Joran Slaaen (NPF), Eva-Kristin N. Gravdahl (NFPM) og Endre Røynstrand (NFPM).

Listen omfatter det arbeidsgruppen finner som de mest brukte begrep innen fagområdet

Begrepslisten publiseres i forbindelse med den 14. nasjonale palliative konferansen 14. september 2016.

En del begrep ble av arbeidsgruppen vurdert til å måtte omfatte både en kortversjon til bruk i dagligtale og en mer omfattende versjon som ofte omfatter medisinske ord og uttrykk. Det jobbes med å legge listen over i et google/site format med alfabetisk søkefunksjon.

Vi er svært takknemlige for innspill og tilbakemeldinger.

Begrepslisten vil være et felles prosjekt for foreningene i flere år fremover og vil således evalueres og revideres jevnlig.

Vi håper dette vil være et nyttig verktøy.

Mvh arbeidsgruppen.

no comments