EAPC

You are here now : Norsk Palliativ Forening > EAPC

EAPC verdenskongress 2017

2016 May 23 by

18. – 20. mai 2017 avholdes den femtende EAPC verdenskongressen i Madrid. Kongressen vil dekke alle aspekter ved palliativ behandling, og mer informasjon kan finnes på kongressens nettsider eller ved å laste ned mer informasjon om konferansen (.docx) her.

no comments

9. EAPC World Research Congress

2016 March 13 by

9. – 11. juni 2016 ved University College Dublin i Irland avholdes den niende World Research Congress av EAPC. Mer informasjon finnes på nettsidene.

no comments

EAPC-konferanse 2015

2014 January 12 by

Den 14. verdenskongress for European Association of Palliative Care skal holdes i København 8.-10. mai 2015. Mer info kan finnes på kongressens nettsider.

no comments

Verdenskongress EAPC 2013

2012 July 8 by

EAPCs verdenskongress 2013 holdes i Praha.

Mer informasjon om kongressen fra EAPC.

no comments

The Budapest Commitments

2011 May 30 by

The Budapest committments ble startet som et rammeverk for utvikling av Palliative Care i samarbeid av organisasjonene European Association for Palliative Care (EAPC), International Association for Hospice and Palliative Care (IAHPC) og Worldwide Palliative Care Alliance (WPCA). Strategier og mål for utvikling av fem store områder (tilgjengelighet av medisiner, politikk, undervisning, kvalitet og forskning) skal bli identifisert og gjennomført.

Mer informasjon finnes på EAPC nettside NPF sitt bidrag til Budapest Commitments i regi av EAPC kan du finne her

NYTT FRA EAPC

 

no comments

Collective membership i EAPC

2011 May 10 by

Norsk Palliativ Forening har tette bånd til EAPC og vi er “collective member”. Dette betyr at alle medlemmer av NPF kan få redusert kongressavgift for EAPC kongresser. Siden det har vært noen henvendelser og noen uklarheter i forhold til det vil vi informere om framgangsmåten.

Alle våre medlemmer må selv gå inn på EAPC websiden og registere seg (knappen øverst til høyre). Først etter at man er registrert som medlem i NPA (Norwegian Palliative association som vi heter på engelsk)kan man kreve redusert kongressavgift.

Mer informasjon om collectivemembership og dens fordeler finner dere under:

http://www.eapcnet.eu/Corporate/Join/Associationsmembership/tabid/355/Default.aspx

no comments