Author

You are here now : Norsk Palliativ Forening > Articles by: Mari Asplem

Møte med eldre- og folkehelseministeren

2019 March 12 by

F.v: Joran Slaaen, Anne-Tove Brenne, Åse Michaelsen, Trude Kristiansen og Peder Broen

F.v: Joran Slaaen, Anne-Tove Brenne, Åse Michaelsen, Trude Kristiansen og Peder Broen

Palliatører fra Nord, Midt og Sør-Øst, representanter fra Norsk Forening for Palliativ Medisin (NFPM) og Norsk Palliativ Forening (NPF), var på Oslobesøk 28.02.19 og fikk 45 minutters audiens hos eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen.

Fra NFPM stilte Anne-Tove Brenne og Peder Broen, og fra NPF Trude kristiansen og Joran Slaaen.

Det ble et hyggelig møte hvor følgende tema stod på agendaen:

 1. Styrking av utdanning og kompetanse innen palliasjon
 2. Tilbud om palliasjon til alle relevante pasientgrupper, samt tidlig integrasjon av palliasjon i sykdomsforløpet
 3. Organisering av palliasjon i Norge, med utgangspunkt i foreslåtte modeller i NOU 2017:16 På liv og død

Vi møtte en interessert og lydhør statsråd som ga et tydelig inntrykk av at hun var opptatt av lindrende behandling.

Nå er vi spente på fortsettelsen…Og håper fortsatt på at NOU 2017:16 blir videreført til en Stortingsmelding.

no comments

Landskonferansen i palliasjon 2018

2019 January 30 by

Landskonferansen i palliasjon 2018 –«Lys i mørket» – ble avholdt 12-14. september 2018 i Bodø.

Tilgjengelige presentasjoner ligger her: http://landskonferansenipalliasjon.no/presentasjoner/

no comments

Generalforsamling 2018

2018 October 26 by

NPF gjennomførte Generalforsamling (GF) den 13. september 2018 under Landskonferansen i Palliasjon i Bodø.

Også denne gangen stod val av nytt styre på agendaen, og det vart som vanleg endringar i styret si samansetjing.

Ut av styret gjekk i år, tal år i styret i parentes:

 • Frode Jordal                      (2 år)
 • Grethe Aa. Øglænd        (2 år)
 • Martina Tønnies              (6 år)
 • Torunn Aakra                    (6 år)
 • Geir Andvik                       (6 år)

Vi takker alle som har gått ut av styret for godt samarbeid og flott innsats.

Det nye styret fekk følgjande samansetjing og alle er valgt for to år:

 • Ellen Bugge, lege (attval)
 • Odd Arne Skogen, prest (attval)
 • Trude Kristiansen, sjukepleiar (attval)
 • Helen Faber-Rod, psykolog (ny, tidlegare varamedlem)
 • Aart Huurnink, lege (ny)
 • Nadine Lorentzen, lege (ny)
 • Liv Ågot Hågensen, sjukepleiar (ny)
 • Hege Wibeke Gschib, sosionom (ny)
 • Joran Slaaen, sjukepleiar (attval og ny leiar av NPF)

Vara:

 • Ronny Dalene, lege (attval)
 • Merethe Hansen, sjukepleiar (ny)
 • Linda Karin Rudolfsen, sjukepleiar (ny)
 • Anita Bøe Lagos, sosionom (ny)
 • Hilde Rosseland, ergoterapeut (attval)

Vi gratulerer det nye styret og ny leiar Joran Slaaen med valet og ynskjer dei lukke til i styreperioden!

Protokoll fra Generalforsamlinga vert også lagt ut på nettsida når den er klar.

no comments

Generalforsamling 2018

2018 August 30 by

Informasjon om årets generalforsamling som holdes i Bodø 13. september er nå klart, og kan finnes her.

no comments

Dementi/Retting

2018 January 3 by

I Dagbladet Magasinet den 30. desember 2017 var det en flott reportasje med tittel «Hvordan leve livet når du vet at du snart skal dø».

Til slutt i artikkelen blir det vist til Norsk Palliativ Forening (NPF) sin nettside, men informasjonen om hva nettsiden inneholder var dessverre feil.

NPF sin nettside har ikke informasjon rettet mot pasienter eller pårørende. Vår organisasjon og nettsted jobber i fagmiljøene og opp mot politiske organer for å fremme en bedre palliativ omsorg, per dags dato har vi ikke generell informasjon tilpasset allmuen. Vi beklager.

Kreftforeningen og Kreftkoordinatorer (som mange kommuner har) er eksempler på et godt sted å kontakte for mer informasjon eller konkret hjelp.

no comments

Hvordan melde seg inn i EAPC?

2017 November 22 by

Som medlem i NPF har man mulighet til å registrere seg for å få informasjon fra EAPC kostnadsfritt. Dette gjøres ved å gå inn på nettsidene deres, og fylle ut dette skjemaet. I skjemaet må man velge at man er “Member of an Association (collective member)”, og i dette feltet velger man “Norway – NPA” (Norwegian Palliative Association) før man fyller ut resten. Da vil det se slik ut, og man kan fylle inn resten av skjemaet:

Screen Shot 2017-11-22 at 21.33.36

 

Foreningen for palliativ medisin har et dokument tilgjengelig som beskriver prosessen i mer detalj, det kan finnes i høyre marg her.

Fordeler med å være kollektivmedlem i EAPC:

 • a reduced registration fee for EAPC events
 • a reduction in the individual subscription fee to the printed and electronic version of the European Journal of Palliative Care (EJPC), the official journal of the EAPC, click here for more information
 • a reduction in the usual individual subscription fee to Palliative Medicine, the Research Journal of the EAPC, click here for more information
 • a 20 % discount on all medical titles at the Oxford University Press, including the Oxford Textbook of Palliative Medicine, The Oxford Handbook of Palliative Care and the Oxford Textbook of Palliative Care for Children. Click here for details.
 • a reduced rate for all EAPC Publications, that are not free of charge
 • to receive regular information by email
 • to download regularly pdf files of: 
  • selected papers of each issue of the two official Journals of the EAPC
   (EJPC comment: 6 times a year, Palliative Medicine selected article: 10 times a year)
  • PowerPoint presentations of the EAPC Congresses
  • documents produced by the taskforces

no comments

Landskonferansen i palliasjon 2018

2017 October 16 by

Landskonferansen i palliasjon 2018 – “Lys i mørket” – foregår 12. – 14. september 2018 i Bodø. Den holder sted på Scandic Hotel Havet.

Påmelding åpner 4. januar 2018, og all informasjon rundt dette og program finnes på nettsidene www.landskonferansenipalliasjon.no.

no comments

Instruktørkurs i sistehjelp i Oslo 28.08.2017

2017 May 30 by

Invitasjon til og program for instruktørkurs i sistehjelp 28. august 2017 er nå klart. Kurset finner sted på Thon Conference i Oslo.

En generell informasjonsbrosjyre om kurset kan lastes ned her.

Kurset er også godkjent for prester, klikk her for dokumentasjon.

no comments

Foreningen for Palliativ Indsats’ landskonferanse 2017

2017 January 24 by

NPFs danske broderorganisasjon Foreningen for Palliativ Indsats arrangerer landskonferanse 15. – 16. juni 2017. Teamet for konferansen er “Å være dødelig”, og man kan finne program og påmelding på deres nettsider.

no comments

Røroskurset NFPM 17.-19.mars 2017

2017 January 20 by

Norsk forening for palliativ medisin (NPFM) arrangerer 17.-19. mars kurs i etikk, kommunikasjon, veiledning og mestring for leger som arbeider i palliativ medisin. Kurset vil foregå på Røros. Mer informasjon om kurset og lenke til påmelding finnes på kursets nettsider.

no comments