Startsiden

Her er du: Norsk Palliativ Forening

Velkommen til Norsk Palliativ Forening!

Foreningen er en tverrfaglig organisasjon som har som mål å videreutvikle behandling, pleie og omsorg for alvorlig syke og døende mennesker samt støtte pårørende i deres sorg og tap.

Vår visjon: Sammen for fag og utvikling

Vi håper at du har et ønske om å bidra til denne utviklingen. For å nå målsettingen behøver foreningen mange medlemmer og møtesteder. Denne nettsiden er nettopp et slikt møtested. Styret vil gjerne ha spørsmål og synspunkter fra deg. Klikk på “Kontakt oss”, og vi svarer deg så fort som mulig.


Bli medlem

Dersom du ønsker å melde deg inn i Norsk Palliativ Forening, kan det gjøres ved å fylle ut skjemaet her.


OmsorgMedlemsskap i NPF inkluderer et abonnement på Omsorg, som er et nordisk tidsskrift for palliativ medisin. Mer informasjon om tidsskriftet finnes hos Fagbokforlaget.


Sistehjelpskurs

I dag skrives det mye om lidelse og død i media. Allikevel finnes det lite kunnskap om døden og dødsprosessen i befolkningen. Mange mennesker kjenner ikke til muligheter og tilbud innenfor palliasjon.  Derfor har Norsk Palliativ forening i samarbeid med en dansk og en tysk forening laget et sistehjelpskurs med informasjon om lindredende behandling og omsorg ved livets slutt.

Kurset omfatter 4 undervisningstimer som handler om 1. Døden er en del av livet; 2. Ønsker og rammer for livets slutt; 3. Å lindre plagsomme kroppslige og psykiske symptomer og 4. Å ta farvel. Kursets mål er å spre informasjon og kunnskap om palliasjon og som møtested for å diskutere døden i det moderne samfunn.

Informasjonsbrosjyre kan lastes ned her (pdf)

Nyheter

Foreningen for Palliativ Indsats' landskonferanse 2017

NPFs danske broderorganisasjon Foreningen for Palliativ Indsats arrangerer landskonferanse 15. - 16. juni 2017. Teamet for konferansen er "Å være dødelig" Les mer.

Røroskurset NFPM 17.-19.mars 2017

Norsk forening for palliativ medisin (NPFM) arrangerer 17.-19. mars kurs i etikk, kommunikasjon, veiledning og mestring for leger som arbeider i palliativ medisin. Kurset vil foregå på Røros. Les mer.

Foredrag fra landskonferansen

Foredrag fra landskonferansen er nå ute. Les mer.

Protokoll fra generalforsamlingen

Det ble avholdt Generalforsamling for NPF 15 september 2016. Les mer.

Begrepsliste, utarbeidet av NPF og NFPM Oslo 2016

Norsk palliativ forening (NPF) og Norsk forening for palliativ medisin (NFPM) har utarbeidet en felles begrepsliste for å klargjøre ulike ord og begrep innen fagfeltet palliasjon. Les mer.

EAPC verdenskongress 2017

18. - 20. mai 2017 avholdes den femtende EAPC verdenskongressen i Madrid. Les mer.

Instruktørkurs i Sistehjelp

45 sykepleiere, hjelpepleiere og leger fra både spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten deltok da NPF arrangerte instruktørkurs i Sistehjelp, 25. april på Nordlandssykehuset i Bodø. Les mer.

Rapport fra Helsedirektoratet

Helsedirektoratet har nå lagt ut rapporten nr IS-2278: ”Rapport om tilbudet til personer med behov for lindrende behandling og omsorg mot livets slutt – å skape liv til dagene”. Les mer.