Startsiden

Her er du: Norsk Palliativ Forening

Velkommen til Norsk Palliativ Forening!

Foreningen er en tverrfaglig organisasjon som har som mål å videreutvikle behandling, pleie og omsorg for alvorlig syke og døende mennesker samt støtte pårørende i deres sorg og tap.

Vår visjon: Sammen for fag og utvikling

Vi håper at du har et ønske om å bidra til denne utviklingen. For å nå målsettingen behøver foreningen mange medlemmer og møtesteder. Denne nettsiden er nettopp et slikt møtested. Styret vil gjerne ha spørsmål og synspunkter fra deg. Klikk på “Kontakt oss”, og vi svarer deg så fort som mulig.


Bli medlem

Dersom du ønsker å melde deg inn i Norsk Palliativ Forening, kan det gjøres ved å fylle ut skjemaet her.


OmsorgMedlemsskap i NPF inkluderer et abonnement på Omsorg, som er et nordisk tidsskrift for palliativ medisin. Mer informasjon om tidsskriftet finnes hos Fagbokforlaget.


Sistehjelpskurs

I dag skrives det mye om lidelse og død i media. Allikevel finnes det lite kunnskap om døden og dødsprosessen i befolkningen. Mange mennesker kjenner ikke til muligheter og tilbud innenfor palliasjon.  Derfor har Norsk Palliativ forening i samarbeid med en dansk og en tysk forening laget et sistehjelpskurs med informasjon om lindredende behandling og omsorg ved livets slutt.

Kurset omfatter 4 undervisningstimer som handler om 1. Døden er en del av livet; 2. Ønsker og rammer for livets slutt; 3. Å lindre plagsomme kroppslige og psykiske symptomer og 4. Å ta farvel. Kursets mål er å spre informasjon og kunnskap om palliasjon og som møtested for å diskutere døden i det moderne samfunn.

Informasjonsbrosjyre kan lastes ned her (pdf)

landskonferanse14

Den 14. landskonferansen om utfordringer ved livets slutt arrangeres i Stavanger 14. – 16. september 2016.

Program for konferansen - Påmelding


Nyheter

Begrepsliste, utarbeidet av NPF og NFPM Oslo 2016

Norsk palliativ forening (NPF) og Norsk forening for palliativ medisin (NFPM) har utarbeidet en felles begrepsliste for å klargjøre ulike ord og begrep innen fagfeltet palliasjon. Les mer.

Generalforsamling 2016

Det avholdes generalforsamling for Norsk Palliativ Forening, 15. september 2016, kl. 17.00. Sted: Clarion Hotel Energy, Stavanger. Relevante dokumenter er nå lagt ut. Les mer.

Program og påmelding for landskonferanse

Den 14. landskonferansen om utfordringer ved livets slutt arrangeres i Stavanger 14. – 16. september 2016. Les mer.

EAPC verdenskongress 2017

18. - 20. mai 2017 avholdes den femtende EAPC verdenskongressen i Madrid. Les mer.

Instruktørkurs i Sistehjelp

45 sykepleiere, hjelpepleiere og leger fra både spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten deltok da NPF arrangerte instruktørkurs i Sistehjelp, 25. april på Nordlandssykehuset i Bodø. Les mer.

1. internasjonale konferanse i palliativ sykepleie

24. - 26. august 2016 holdes den første internasjonale konferansen i palliativ sykepleie i Helsinki, Finland. Les mer.

Rapport fra Helsedirektoratet

Helsedirektoratet har nå lagt ut rapporten nr IS-2278: ”Rapport om tilbudet til personer med behov for lindrende behandling og omsorg mot livets slutt – å skape liv til dagene”. Les mer.