Startsiden

Her er du: Norsk Palliativ Forening

Velkommen til Norsk Palliativ Forening!

Foreningen er en tverrfaglig organisasjon som har som mål å videreutvikle behandling, pleie og omsorg for alvorlig syke og døende mennesker samt støtte pårørende i deres sorg og tap.

Vår visjon: Sammen for fag og utvikling

Vi håper at du har et ønske om å bidra til denne utviklingen. For å nå målsettingen behøver foreningen mange medlemmer og møtesteder. Denne nettsiden er nettopp et slikt møtested. Styret vil gjerne ha spørsmål og synspunkter fra deg. Klikk på “Kontakt oss”, og vi svarer deg så fort som mulig.


Bli medlem

Dersom du ønsker å melde deg inn i Norsk Palliativ Forening, kan det gjøres ved å fylle ut skjemaet her. Som medlem kan du også kostnadsfritt bli kollektivmedlem i European Association for Palliative Care.


OmsorgMedlemsskap i NPF inkluderer et abonnement på Omsorg, som er et nordisk tidsskrift for palliativ medisin. Mer informasjon om tidsskriftet finnes hos Fagbokforlaget.


Sistehjelpskurs

I dag skrives det mye om lidelse og død i media. Allikevel finnes det lite kunnskap om døden og dødsprosessen i befolkningen. Mange mennesker kjenner ikke til muligheter og tilbud innenfor palliasjon.  Derfor har Norsk Palliativ forening i samarbeid med en dansk og en tysk forening laget et sistehjelpskurs med informasjon om lindredende behandling og omsorg ved livets slutt.

Kurset omfatter 4 undervisningstimer som handler om 1. Døden er en del av livet; 2. Ønsker og rammer for livets slutt; 3. Å lindre plagsomme kroppslige og psykiske symptomer og 4. Å ta farvel. Kursets mål er å spre informasjon og kunnskap om palliasjon og som møtested for å diskutere døden i det moderne samfunn.

Informasjonsbrosjyre kan lastes ned her (pdf)

header-x-ny

Nyheter

Generalforsamling 2018

NPF gjennomførte Generalforsamling (GF) den 13. september 2018 under Landskonferansen i Palliasjon i Bodø. Også denne gangen stod val av nytt styre på agendaen, og det vart som vanleg endringar i styret si samansetjing. Les mer.

Landskonferansen i palliasjon 2018

Landskonferansen i palliasjon 2018 - "Lys i mørket" - foregår 12. - 14. september 2018 i Bodø. Les mer.

Hvordan melde seg inn i EAPC?

Som medlem i NPF kan man kostnadsfritt melde seg inn som kollektivmedlem i EAPC. Denne artikkelen inneholder informasjon om hvordan. Les mer.

Foredrag fra landskonferansen

Foredrag fra landskonferansen er nå ute. Les mer.

Begrepsliste, utarbeidet av NPF og NFPM Oslo 2016

Norsk palliativ forening (NPF) og Norsk forening for palliativ medisin (NFPM) har utarbeidet en felles begrepsliste for å klargjøre ulike ord og begrep innen fagfeltet palliasjon. Les mer.

Instruktørkurs i Sistehjelp

45 sykepleiere, hjelpepleiere og leger fra både spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten deltok da NPF arrangerte instruktørkurs i Sistehjelp, 25. april på Nordlandssykehuset i Bodø. Les mer.

Rapport fra Helsedirektoratet

Helsedirektoratet har nå lagt ut rapporten nr IS-2278: ”Rapport om tilbudet til personer med behov for lindrende behandling og omsorg mot livets slutt – å skape liv til dagene”. Les mer.