Startsiden

Her er du: Norsk Palliativ Forening

Velkommen til Norsk Palliativ Forening!

Foreningen er en tverrfaglig organisasjon som har som mål å videreutvikle behandling, pleie og omsorg for alvorlig syke og døende mennesker samt støtte pårørende i deres sorg og tap.

Vår visjon: Sammen for fag og utvikling

Vi håper at du har et ønske om å bidra til denne utviklingen. For å nå målsettingen behøver foreningen mange medlemmer og møtesteder. Denne nettsiden er nettopp et slikt møtested. Styret vil gjerne ha spørsmål og synspunkter fra deg. Klikk på “Kontakt oss”, og vi svarer deg så fort som mulig.


Bli medlem

Dersom du ønsker å melde deg inn i Norsk Palliativ Forening, kan det gjøres ved å fylle ut skjemaet her. Som medlem kan du også kostnadsfritt bli kollektivmedlem i European Association for Palliative Care.


OmsorgMedlemsskap i NPF inkluderer et abonnement på Omsorg, som er et nordisk tidsskrift for palliativ medisin. Mer informasjon om tidsskriftet finnes hos Fagbokforlaget.


Bortfall av retten til bruk av Sistehjelpskurset i regi av NPF

Arbeidet rundt videre utvikling av Sistehjelpskurset har vært satt på vent grunnet forhandlinger om rettigheter til videre bruk. Kontrakten NPF ble tilbudt for videre samarbeiderundt Sistehjelpskonseptet var av en sånn karakter at NPF ikke fant det riktig å signere den. Dette bl.a. fordi kontrakten ga veldig begrenset rom for å påvirke utformingen av kursmaterialet nasjonalt, noe NPF anså som ugunstig.

NPF har derfor valgt å tre ut av det internasjonale samarbeidet rundt Sistehjelpskurset, og hermed bortfaller retten til å bruke Sistehjelpskursets konsept og kursmateriale for alle som har blitt instruktører i Sistehjelp i regi av NPF. Styret i NPF arbeider med hvordan folkeopplysning rundt døden og omsorg ved livets slutt kan videreføres på en annen måte. Vi vil komme tilbake med mer informasjon om dette medio februar 2019. Styret beklager de ulemper dette medfører for dere som har deltatt på instruktørkurs og har planlagt kurs de kommende måneder.

Om noen ønsker mer informasjon ta kontakt med Helene Faber-Rod på epost: email hidden; JavaScript is required.

header-x-ny

Nyheter

Møte med eldre- og folkehelseministeren

Palliatører fra Nord, Midt og Sør-Øst, representanter fra Norsk Forening for Palliativ Medisin (NFPM) og Norsk Palliativ Forening (NPF), var på Oslobesøk 28.02.19 og fikk 45 minutters audiens hos eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen. Les mer.

Landskonferansen i palliasjon 2018

Landskonferansen i palliasjon 2018 –«Lys i mørket» - ble avholdt 12-14. september 2018 i Bodø. Les mer.

Generalforsamling 2018

NPF gjennomførte Generalforsamling (GF) den 13. september 2018 under Landskonferansen i Palliasjon i Bodø. Også denne gangen stod val av nytt styre på agendaen, og det vart som vanleg endringar i styret si samansetjing. Les mer.

Hvordan melde seg inn i EAPC?

Som medlem i NPF kan man kostnadsfritt melde seg inn som kollektivmedlem i EAPC. Denne artikkelen inneholder informasjon om hvordan. Les mer.

Begrepsliste, utarbeidet av NPF og NFPM Oslo 2016

Norsk palliativ forening (NPF) og Norsk forening for palliativ medisin (NFPM) har utarbeidet en felles begrepsliste for å klargjøre ulike ord og begrep innen fagfeltet palliasjon. Les mer.

Rapport fra Helsedirektoratet

Helsedirektoratet har nå lagt ut rapporten nr IS-2278: ”Rapport om tilbudet til personer med behov for lindrende behandling og omsorg mot livets slutt – å skape liv til dagene”. Les mer.